Pred vami je zahtevno poglavje, ki ga morate znati za izpit in tudi za poklicno maturo. Razumeti morate, kako delujejo besedne zveze, da boste potem vedeli, kaj pomeni, da je stavčni člen goli ali zložen.

Ločiti morate pojma stavek in poved.

V enostavčni povedi določamo in podčrtavamo stavčne člene. Važno je, da snov razumete. Za razumevanje si pomagajte z e-gradivi, ki jih imate na povezavi. Če naletite na ovire, vprašajte za razlago v forumu.

Poznati morate priredja. Velikokrat boste naleteli na nalogo, da bo treba priredje spremeniti v ustrezen odvisnik in obratno. Pri določanju vrste priredij pomaga, če si zapomnite tipične veznike.

Razumeti je treba, kako so sestavljena podredja. Določiti morate znati glavni stavek in vrste odvisnikov. Odvisniki so razširjeni stavčni členi. Vprašalnice in podčrtave so enake. Pomagajte si s tipičnimi vezniki.

Povzetek vsega znanja predstavlja S-struktura. Z znakom S morate znati ponazoriiti zgradbo zapletene povedi. Pomagajte si z e-gradivi, ki jih imate na povezavi. če naletite na ovire, mi zastavite vprašanja v foorumu. Brez zadržkov, prosim.

Zadnja sprememba: petek, 9 maj 2014, 11:21