SESTANEK ZA POKLICNO MATURO 2020, spomladanski rok bo v torek, 11.2.2020 ob 18.30

Tajnica poklicne mature Nataša Martinuč, bo imela z udeleženci izobraževanja odraslih sestanek o poklicni maturi 2020, spomladanski rok, v torek, 11. februarja 2020, ob 18.30 uri, v učilnici št. 4.

Poleg pregleda obveznosti in ključnih datumov za poklicno maturo 2020, boste izpolnili tudi prijavo na poklicno maturo, zato s seboj prinesite ustrezne podatke o izboru predmetov, ki jih boste opravljali (osebni dokument, podatke s spričevala, obvestila o uspehu na poklicni maturi ali splošni maturi, ki ste jo že opravili). Naj vas spomnim, da tisti, ki se izobražujete v programu Poklicni tečaj - Predšolska vzgoja, da imate iz predhodne mature že priznan kot opravljen 1. predmet poklicne mature: SLOVENŠČINA in 3. predmet: TUJ JEZIK ali MATEMATIKA. Opravljate le še obveznosti iz 2. predmeta: VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA in IZPITNI NASTOP Z ZAGOVOROM.

Povezava na Republiški izpitni center - RIC, Poklicna matura 2020: https://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/

Prijavnica: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Za več pa vprašajte na karmen.lemut@ss-venopilon.si ali natasa.martinuc@ss-venopilon.si.

Vabljeni!


Zadnja sprememba: ponedeljek, 3 februar 2020, 10:28