ERASMUS+ MOBILNOST V PIU 2020

ERASMUS+ MOBILNOST V PIU

Načrtujemo izpeljavo dvotedenskega opravljanja praktičnega usposabljanja v tujih vrtcih. Tri  skupine, do 15 dijakinj-ov v vsaki skupini, iz 3. in  4. letnika SSI-predšolska vzgoja, naj bi od 17. oktobra do 1. novembra 2020 opravljali praktično izobraževanje in usposabljanje v tujini (PIU - VET), v projektu »Pilonovci po znanje tudi v evropske vrtce« - »Learning by doing in european kindergartens)«. 

Ti dijaki-nje opravljajo PUD pri delodajalcu tudi v Sloveniji, v okviru terminskega razporeda. Opravljanje PUD-a v Sloveniji se jim skrajša za delež prakse, opravljene v tujini. V informacijah za vrtce je sodelovanje dijaka-inje v projektu Erasmus+ mobilnosti v PIU razvidno iz opomb v seznamu dijakov (priloga k soglasju). Delodajalca o tem obvestimo tudi v  kolektivni pogodbi o opravljanju PUD za dijake 4. in 3. letnika SSI-predšolska vzgoja.

O svoji E+ mobilnosti dijak-inja seznani tudi  mentorja-ico v vrtcu. Preostale dni PUD (10 dni ima priznanih iz mobilnosti v tujini) dijak-inja opravi v Sloveniji, v dodeljenem vrtcu, po terminskem razporedu, ki velja za vse dijake.

Načrtujemo naslednje Erasmus+ mobilnosti v šolskem letu 2020/2021:

Število dijakov v skupini*

Termin izvedbe projekta

Kraj in država izvedbe prakse v tujini

Opombe

do 15

17. 10. 2019 – 1. 11. 2020

   Braga, Portugalska

Priprava, izvedba in analiza projekta bo potekala po načrtu, protokolu programa Erasmus+.

do 15

17. 10. 2019 – 1. 11. 2020

         Budimpešta,               Madžarska

do 15

17. 10. 2019 – 1. 11. 2020

       Vilna, Litva

 *Skupina je sestavljena iz dijakov 3. in 4. letnika. Izbor je narejen na podlagi razpisa za sodelovanje v projektu (september 2020); vsaka skupina ima učitelja-ico spremljevalca-ko na mobilnost.

Sledili bomo epidemiološki sliki koronavirusa v državah gostiteljicah in si v primeru slabšanja stanja pridružujemo pravico spremembe terminov izvedbe ali celo odpoved Erasmus+ PIU v tujini. V tem primeru ti dijaki opravljajo PUD vrtcu, ki jih je dodeljen v Sloveniji.


Zadnja sprememba: ponedeljek, 21 september 2020, 09:25