1. Kdaj in kje nastane tlak?
 2. Od česa in kako je odvisen tlak?
 3. Kako izračunamo tlak, če poznamo silo in ploskev?
 4. S katerima enotama merimo tlak?
 5. Kako se razširja tlak po trdnih telesih in kako po tekočinah?
 6. Kakšne razlike poznaš med kapljevinami in plini?
 7. Kako delujejo sile na ploskve (stene posode) zaradi tlaka v tekočinah?
 8. Opiši delovanje hidravlične naprave (npr. hidravlična dvigala, stiskalnice, zavore)(Pascalov zakon)
 9. Kaj je hidrostatični tlak? Kaj je vzrok hidrostatičnemu tlaku?
 10. Od česa in kako je odvisen hidrostatični tlak (od česa ni?)
 11. Izračunaj hidrostatični tlak v dani globini z dano specifično težo tekočine?
 12. S čim merimo tlak plinov v zaprti posodi?
 13. Zakaj in kako se lahko zračni tlak spreminja?
 14. Kolikšen je "normalni" zračni tlak?
 15. S čim merimo zračni tlak?
 16. Kaj je vzrok zračnemu tlaku?
 17. Zakaj se nam zdijo v tekočino potopljena telesa navidezno lažja?
 18. Kaj je vzrok vzgonu?
 19. Kolikšna je sila vzgona? (Arhimedov zakon)
 20. Kdaj telo plava?
 21. Kaj je areometer, kaj z njim merimo in kako deluje?
 22. Kako izračunamo prostorninski tok, kakšno enoto pri tem dobimo?
 23. Kaj nam pove prostorninski tok, na primer 12 m3/s?
 24. Kaj je potrebno za pretakanje tekočin po koritih?
 25. Zakaj teče tekočina navzdol?
 26. Kaj je potrebno za pretakanje tekočin po ceveh (navzgor)?
 27. Od česa in kako je odvisen tlak plina v zaprti posodi?

Vir: http://www.pef.uni-lj.si/gorani/testi.html


Zadnja sprememba: sreda, 20 november 2019, 22:35