Ponedeljek, 16.3.2020- SNOV

16.3.2020

 

UČNA SNOV ZA 4. K

 

1.    MAT: "Simetrija in vzorci – vzorci"

 

- SDZ3/68, 69

 

2.    GUM: "Igre s toni – DO, RE "

 

-       Ponovi tonske višine s solmizacijskimi zlogi DO RE MI FA SO LA TI DO in jih zraven prikazuj z gibanjem roke ob telesu.

-       Ponovi pesem Do re mi.

-       Ponovi pesem So so mi mi; tonske višine prikazuj z gibanjem roke ob telesu (tako kot smo delali v šoli).

-       Zapis v zvezke:

 

Vaja

-       V zvezek za GUM napiši naslednje besede in z rdečo podčrtaj zloge, ki so naglašeni.

SMRE-KA, SRA-KA, DE-KLI-CA, SI-NI-ČKA, GLAS-NO, LE-PO

 

 

 

3.    SLJ: "Poezija: Sanje imajo kape z rdečimi cofi "

 

-       V berilu v poglavju Poezija poišči pesem Milan Dekleva: Sanje imajo kape z rdečimi cofi.

-       Zapis v zvezke:

Milan Dekleva: Sanje imajo kape z rdečlmi cofi

B/22- Dejavnosti PRED branjem: prve tri točke napiši v zvezek.

 

-       Z razumevanjem preberi pesem dvakrat potiho, tretjič pa doživeto in naglas.

-       B/22- Dejavnosti PO branju- Odgovore na vprašanja zapiši v zvezek.

 

 

4.    DRU: "Naravne sestavine pokrajine"

 

-       Zapis v zvezke (zapiši vprašanja ter odgovore in pravilen odgovor obkroži):

 

Vaja

a) Na kakšnem površju leži tvoj domači kraj?

-       ravnem,

-       položnem,

-       strmem.

b) Kje leži tvoj domači kraj glede na površje?

- v dolini,

- na ravnini,

- ob vznožju vzpetine,

- na prisojnem pobočju,

- na osojnem pobočju.

 

c) Kje leži tvoj kraj glede na vodovje?

- ob majhnem potoku,

- ob reki,

- ob jezeru,

- ob morju.

 

č) V bližini katerih večjih naselij leži tvoj kraj?

____________________________

 

d) V kateri občini leži tvoj kraj?

____________________________  

 

 

 

 

5.    NIT: "Hrana"

 

-       V učbeniku (str. 48- 50) si preberi o hrani- tudi tisti, ki ste imeli kot delo v skupini temo hrana, si to še enkrat preberete.

-       Zapis v zvezke:

Hrana

 

Preriši miselni vzorec oziroma shemo Hrana (rastlinska, živalska) U/49. V shemo dodaj še štiri vrste hrane po lastni izbiri.


Zadnja sprememba: ponedeljek, 16. marec 2020, 13:17