Vaje za branje- 16.3.2020

Namen:

 

Vaje za razvijanje sposobnosti vidnega razločevanja.

Sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja sta ključni perceptivni sposobnosti v procesu opismenjevanja in poznejšega natančnega branja.

 

Navodilo:

Skupaj preberite prvo vrstico. Vsakič uporabite le eno vajo. Vaje naj ne bodo daljše od 5 minut.

 

Beseda v levem stolpcu je skrita med petimi besedami na desni strani. Čim prej jo poskusi najti in jo podčrtaj. Besede na desni strani so si po videzu med seboj podobne, zato bodi pri branju natančen.

 

Vaja 1

 

 

 

Peter

meter

Peter

seter

veter

vihar

žabar

žagar

žaga

žoga 

žabec  

žabar

žagati

žogati

žagati

migati

žugati

žaljiv

taljiv

žaljiv

šaljiv

taljen

taljiv      

lepljiv

žeja

žena

žeja

cena

vena 

lena

žena

žena

lena

cena

mena

pena

žep

lep

žeton

slep

beton

žep

žica 

žila

vila

žica

žima

plima

pica 

žila

pila

pica

žir

mila

žimnica

dimnica

milnica

žimnica

dimnik

žilica

 

 

 

 

 

Vir/ N.Holy-Šinkovec  Sonja Pečjak: Kako do boljšega branja


Zadnja sprememba: ponedeljek, 16. marec 2020, 13:07