Števnik

Števnik

Pred govornimi nastopi smo za uvod v novo enoto poslušali skladbo Adija Smolarja Dvajset ljubic. Ugotovili smo, da jih enkrat našteva npr. prva pravi, dnar mi dej  ... petnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve kje; drugič pa reče npr. ena bi rada spremenila ... zato kar dvajset ljubic jaz imam na enkrat.

Torej ločimo dve vrsti števnikov: 

  1. GLAVNE (po njih se sprašujemo KOLIKO in povejo količino, npr. ena, pet, deset)
  2. VRSTILNE (po njih se sprašujemo KATERI in povejo uvrstitev, npr. prvi, peti, deseti)

Reši enoto: Kaj so števniki in katere vrste števnikov poznamo? (1. del DZ, str. 122 do 125).


Rešitve bom objavila naknadno.

Zadnja sprememba: ponedeljek, 16. marec 2020, 16:55