Kako pišemo števnike?

Dragi učenci!


Razmišljajte, kako pišemo števnike. 

Npr. 45 - petinštirideset (vse skupaj)

        245 - dvesto petinštirideset (stotice skupaj in števila do sto skupaj)

        3545 - tri tisoč petsto petinštirideset (tisočice narazen, stotice skupaj in do sto števila skupaj)

Glavne števnike do sto in stotice pišemo skupaj, ostalo pišemo narazen. Če je za njimi pika, so to vrstilni števniki in se piše vse skupaj.

Npr. 2222. - dvatisočdvestodvaindvajseti

Glavne in vrstilne števnike lahko pišemo tako z besedo kot s številko, pri čemer so glavni brez pike, vrstilni pa s piko.

 Rešite vaje v DZ, str. 126, 127.

Last modified: Tuesday, 17 March 2020, 8:03 AM