21. marec svetovni dan poezije - Bralni izziv

Unesco je 21. marec razglasil za svetovni dan poezije z namenom promoviranja branja, pisanja in učenja poezije.

Po celem svetu hodimo v pižami in s copati,
nikomur nič ne jemljemo, pa smo vse bolj bogati,
zato ker so na svetu knjige in ker znamo brati.
– Andrej Rozman Roza

SPREJMI BRALNI IZZIV

Prelistate berilo ali s pomočjo wikivira poiščete kakšno pesem, na primer Lonček na pike (Anja Štefan). Preberete katero od pesmi in ustvarite slikopesem. Slikopesem je pesem v obliki slike, je slika pesmi, je pesem, narejena kot slika. Slikopesmi so igrive in barvite pesmi. Besede, podobe in barve se prepletajo, združujejo, zrcalijo ...

Lahko pa napišete haiku (japonska pesniška oblika), kratko pesem, ki ima tri verze. Prvi in tretji verz imata pet zlogov, drugi pa sedem. 


Primer haiku:

O-pi-ca ple-še, (5 zlogov)

pod pi-sa-no ci-pre-so, (7 zlogov)

zve-čer ob mra-ku. (5 zlogov)


Haikuju lahko dodate origami ali fotografijo, ki ste jo posneli na sprehodu v naravi. Svoje slikopesmi, haikuje, origamije in fotografije pošljite na e-naslov: bz.osvranskotabor@gmail.com