Kako pišemo večbesedna zemljepisna lastna imena?

Kot sem obljubila včeraj, ti posredujem rešitve - pravilen zapis besedila, ki si ga prepisal v zvezek in popravil začetnice. Prosim, še enkrat preveri svoj zapis. Če imaš manj kot dve napaki, ti gre zapisovanje lastnih imen kar dobro.

REŠITEV:

"Z mojim sosedom Petrom Kosom sva peljala njegovega psa Bobija na sprehod v vas Brdo pri Lukovici. Peter je po mami Italijan, po očetu pa je slovenske narodnosti. Za božič in Prešernov dan vedno skupaj preživiva prosti čas v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Navadno nas peljejo na izlet na Veliki Mavrinec v Julijskih Alpah. Končamo pa s piknikom ob Bohinjskem jezeru."
Ne pozabi, z veliko začetnico pišemo začetek povedi, lastna imena bitij, zemljepisna lastna imena, stvarna lastna imena. Praznike pišemo z malo, razen če vsebujejo lastno ime. Pridevnike na -ski/-ški, torej besede, ki poimenujejo vrsto in so poimenovane po npr. državi, se piše z malo: pr. Slovenija - slovenski narod.

Nadaljuj z reševanjem vaj v DZ, str. 131 do 133, od 8. naloge pa do konca te enote. Rešitve nalog bom objavila konec tedna.

Last modified: Monday, March 23, 2020, 8:28 PM