Pojdi na glavno vsebino

Športno vzgojni karton (ŠVK)

Športno vzgojni karton (ŠVK)

Človek je rojen za gibanje in to počne že od rojstva. Gibanje je tudi
sredstvo vzgoje in sposobnost s pomočjo katere lahko opazujemo razvoj mladega
človeka in njegovih funkcionalnih sposobnosti.
V Sloveniji vzgojno-iziobraževalne ustanove spremljajo psiho-fizične sposobnosti
že več kot dvajset let. S podatki, ki jih ustanove s tem dobijo, lahko učenci, starši ter
tudi pedagogi spoznajo telesni in gibalni razvoj mladih. Starši se lahko
posvetujejo s športnimi pedagogi, trenerji ali pa po potrebi z zdravnikom.
Športni pedagog lahko na podlagi teh podatkov pomaga staršem in otroku pri izbiri športa.

Podatki, ki jih pri športno-vzgojnem kartonu dobimo:

 - informacije o dosežkih pri predmetu Šport
 - grafična ponazoritev otrokovega in mladostnikovega telesnega in
gibalnega razvoja za ves čas šolanja
 - nasvet, kam vključiti ali mladostnika, ki je nadarjen za šport
 - nasvet, če ima otrok ali mladostnik kakršnekoli težave v telesnem ali
gibalnem razvoju.

Na testiranjih se meri naslednje:

 - telesna višina-dolžinska razsežnost telesa
 - telesna teža-voluminoznost telesa
 - kožna guba nadlahti-količina podkožnega maščevja
 - dotikanje plošče z roko-hitrost izmeničnih gibov
 - skok v daljino z mesta-eksplozivna moč
 - premagovanje ovir nazaj-koordinacija gibanja vsega telesa
 - dviganje trupa-mišična vzdržljivost trupa
 - predklon na klopci-gibljivost
 - vesa v zgibi-mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok
 - tek na 60 m-šprinterska hitrost
 - tek na 600 m-splošna vzdržljivost

Meritve se izvedejo med 1 in 20 aprilom pri rednih urah športa.

Zbrane podatke obdela Fakulteta za šport ter šolam zagotovi pisno
informacijo najkasneje 3 tedne po prejemu podatkov.

To šolsko leto bo, zaradi izrednih razmer, testiranje potekalo kasneje, se je pa na testiranje dobro sproti pripravljati, saj v kratkem času ni mogoče bistveno povečati svoje telesne zmogljivosti.

Po svetu, pa tudi pri nas, raziskovalci poročajo o negativnih posledicah prekomernega ukvarjanja otrok z avdio - vizualnimi napravami (računalniki, telefoni, itd.), kot so izrazito poslabšanje vida, zmanjšana moč trupa in nog, beleženje številnih padcev otrok zaradi prekomernega sedečega načina življenja. Dokazno je, da so današnji otroci v Sloveniji vse manj vzdržljivi, vse manj športno - gibalno aktivni na zunanjih površinah, prekomerno težki in da preveč časa preživijo pred računalniki. Priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pravi, naj bodo otroci dnevno najmanj 60 minut športno - gibalno aktivni.

Priporočam nalednje vaje:

1. Za razvoj moči rok vsak dan naredi 10 serij sklec po 10 ponovitev, seveda z vmesnim daljšim postankom. Če jih ne zmoreš, si lahko pomagaš s tem, da se opiraš, poleg rok in stopal, tudi na kolena.
2. Za razvoj trebušnih mišic naredi vsak dan 10 serij po 10 ponovitev dvigovanje trupa (trebušnjaki).
3. Za razvoj gibljivosti naredi vsak dan 10 serij po 5 ponovitev predklona, pri čemer naj bo tvoj cilj, da se ob stegnjenih nogah s prsti rok dotakneš tal.
4. Za razvoj moči nog skoči vsak dan vsaj 10x v daljino, tako da se odrineš z mesta in seveda sonožno. Če je slabo vreme, nadoknadi to v dneh, ko boš lahko zunaj.
5. Za razvoj hitrosti in vzdržljivosti, pojdi v naravo in teci, pred tem pa seveda ogrej celotno telo in mišice. To naredi s pomočjo atletske abecede, ki jo že poznaš.

Zadnja sprememba: četrtek, 26. marec 2020, 12:33