Pravila nogometne igre - IGRIŠČE

1. IGRIŠČE

Podlaga igrišča
Podlaga igrišče mora biti v celoti naravna, ali, če tekmovalna pravila to
dovoljujejo, v celoti umetna, razen kjer tekmovalna pravila dovoljujejo
integrirano kombinacijo umetnih in naravnih materialov (hibridni sistem).
Umetne podlage morajo biti zelene barve.

Označevanje igrišča
Igrišče mora biti pravokotne oblike in označeno z neprekinjenimi črtami, ki ne
smejo biti nevarne. Za označevanje naravnih podlag se lahko uporabljajo
umetne igralne podlage, če niso nevarne.
Daljši mejni črti sta vzdolžni, krajši pa prečni.
Igrišče je razdeljeno na dve polovici s središčno črto, ki povezuje sredini obeh
vzdolžnih črt.
Če se uporabljajo umetne podlage, so dovoljene tudi druge črte pod pogojem,
da so drugačne barve in se jasno ločijo od črt, ki se uporabljajo za nogomet.
Če igralec z nogo na igrišču napravi nedovoljene označbe, mora biti opomnjen
zaradi nešportnega obnašanja.

Mere igrišča
Vzdolžna črta mora biti daljša kot prečna črta.

Kazenski prostor
Dve črti se zarišeta pravokotno na prečno črto, 16.5 m od notranje strani
vratnic. Ti črti sta zarisani v igrišče v dolžini 16.5 m in povezani s črto, ki je
vzporedna s prečno črto. Prostor, ki ga te črte omejujejo, je kazenski prostor.

Vrata
Vrata morajo biti postavljena na sredini obeh prečnih črt.
Sestavljajo jih dve navpični vratnici, enako oddaljeni od drogov kotnih zastavic in
med seboj povezani z vodoravno prečko. Vratnici in prečka morajo biti iz lesa,
kovine ali drugega odobrenega materiala. Biti morajo kvadratne, pravokotne,
okrogle ali elipsaste oblike in ne smejo predstavljati nevarnosti za igralce.
Vratnice in prečke morajo biti bele barve in enake širine in debeline, ki ne
presegata 12 cm.
Če se prečka premakne ali zlomi, se igra prekine, dokler se prečka ne popravi
ali ponovno postavi na svoje mesto. Če popravilo ni možno, se mora tekma
prekiniti. Uporaba vrvi ali drugega pregibnega ali nevarnega materiala kot
zamenjave za prečko ni dovoljena. Igra se nadaljuje s sodniški metom.
Na vrata in podlago za vrati je lahko pritrjena mreža pod pogojem, da je
ustrezno podprta in ne ovira vratarja.

Varnost
Vrata (vključno s prenosnimi) morajo biti varno pritrjena na podlago

Zadnja sprememba: petek, 27. marec 2020, 12:29