Rešitve vaj v prejšnjem tednu - Kateri samostalniki so edninski, kateri so množinski?