Preverjanje znanja_Seštevanje in odštevanje ulomkov, 18. 11. 2020