Preverjanje znanja_Računanje z ulomki

Reši in oddaj v nalogo do nedelje, 17. 1. 2021 in sicer do 20. ure.

Klikni na povezavo PND_20217r_Racunanje z ulomki_Preverjanje_1501.pdf za ogled na datoteke.