gradivo za pisni preizkus zanja-številke

Pri številkah mora 1. razred znati do 20, 2. razred do 50 in 3. razred do 100.