KOMPETENČNI OKVIR PODJETNOSTI (EU, 2016)

Shema kompetenčnega okvirja podjetnosti

Klikni na povezavo Kompetenčni okvir podjetnosti_2016.pdf za ogled na datoteke.