Zavetja in bivališča

Preveri svoje znanje o zavetjih in bivališčih s pomočjo elektronske prosojnice.