Vprašanja za preverjanje in utrjevanje pred pisnim ocenjevanjem

S pomočjo učbenika odobravanje in zvezka z UL zamišljen ponovi predelano snov. Ko se ti zdi, da vse že znaš, poskusi odgovoriti na vprašanja. Če ti ne bo šlo zardeva,
ne obupaj ampak ponovno vzemi v roke knjigo in zvezek. Pri pouku bomo še enkrat
poiskali odgovore prav na vsa zastavljena vprašanja, zato pri urah
pozorno poslušaj, kakšni so pravilni odgovori, pa se doma ne bo treba
tako trdo učiti kul!