Rešitev prve naloge - ponazarjanje odvisnih količin