SLJ-SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html#povezave

Kliknite http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html#povezave povezavo, če želite odpreti URL.