Utrjevanje poštevanke z risanjem

Pripravila: Sara Sa