Produkt vsote in razlike dveh enakih členov

Kliknite https://eucbeniki.sio.si/mat9/860/index1.html povezavo, če želite odpreti URL.