dLib - digitalna knjižnica Slovenije

Prosto dostopna knjižnica na spletu, ki vam prinaša besedila, slike, fotografije, notno gradivo, plakate, razglednice, rokopise, zemljevide, virtualne razstave, zvočne posnetke.


Kliknite http://www.dlib.si/ povezavo, če želite odpreti URL.