SLOVENSKI PREGOVORI

A poznaš slovenske pregovore?

Pa da vidimo, če poznaš vse.    :)

Vir: Bralnica - skupnost ljubiteljev knjig. [online] Pridobljeno 23. 11. 2020 s spletne strani https://www.bralnica.com/aktualno/kviz-kako-dobro-poznas-slovenske-pregovore/.

Klikni na povezavo in preveri svoje znanje.