Adverbs of manner

Kliknite https://www.liveworksheets.com/ot513495la povezavo, če želite odpreti URL.