27. 11. 2020 VARNA RABA INTERNETA

O varni rabi interneta se bomo še pogovarjali, ko pridemo nazaj v šolo. Tokrat pa preverite svoje znanje preko interaktivnih nalog o varni rabi interneta.

Na SPODNJI spletni strani so naložene naloge, s pomočjo katerih bomo nekoliko drugače povadili urejanje besedil.