KAKO DOBRO POZNAŠ SLOVENSKO KNJIŽEVNOST?

A veste, kdo je napisal prvi slovenski knjigi? Kaj pa slovensko himno? 


Preverite svoje znanje v kvizu Kako dobro poznaš slovensko književnost?


Vir: BRALNICA. [online] Pridobljeno 10. 12. 2020 s spletne strani https://www.bralnica.com/aktualno/kviz-kako-dobro-poznas-slovensko-knjizevnost/.