Past simple_pravilni glagoli

Kliknite https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html povezavo, če želite odpreti URL.