Past simple_nepravilni glagoli

Kliknite https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html povezavo, če želite odpreti URL.