13. 1. 2021 VAJE ZA HITRO TIPKANJE

Danes se boste s pomočjo igre urili v hitrostnem tipkanju. morali boste čim hitreje poiskati črke na tipkovnici.

To je zelo dobra vaja zagrafomotoriko.

Želim vam igrivo učenje!