Navodila za navajanje literature po ISO -raziskovalne naloge

Navodila za navajanje literature po ISO standarduKliknite http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html povezavo, če želite odpreti URL.