SOŽITJE publikacije

Na tej povezavi je Društvo Sožitje v sklopu projekta Partnerstvo za aktivnejše življenje mladih z motnjami v duševnem razvoju pripravilo 7 publikacij, ki predstavljajo osebam z motnjami v duševnem razvoju možnosti za dostop do osnovnih informacij o odnosih, spolnosti, zdravju ... Publikacije so napisane v njim prilagojenem jeziku, besedila so lažje razumljiva, dostopna tudi učencem s težavami branja.


Kliknite http://www.zveza-sozitje.si/pal4youth-2018-2020.html povezavo, če želite odpreti URL.