Past Continuous

Kliknite https://agendaweb.org/verbs/past_progressive-exercises.html povezavo, če želite odpreti URL.