Nastanek interneta in omrežij

video, youtube.com
Komentar je v angleškem jeziku.
Kliknite http://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4 povezavo, če želite odpreti URL.