Mednarodna pravila za izdelavo seminarske naloge

Podrobna navodila za izdelavo seminarske naloge.
Vir: N.Šulek, Gimnazija Ormož
Kliknite http://www.s-gimorm.mb.edus.si/knjiznica-navodilaISO.htm povezavo, če želite odpreti URL.