Poimenovanje računskih operacij

Odgovori na vprašanja.
Kliknite http://www.brezknjige.com/sl/practicetest?1y3jhx3ao povezavo, če želite odpreti URL.