Pisno računanje

Pisno izračunaj in rezultat poišči v tabeli. široke oči
Kliknite http://www.aplusmath.com/games/matho/AddMatho.html povezavo, če želite odpreti URL.