Pisno računanje v 4. razredu e UM

Sledi nalogam. lahko si natisneš še dodatne naloge, ki so na dnu.
Veliko jezik.