Slovar slovenskega knjižnega jezika

Te zanima pomen slovenskih besed? Ne veš, kako knjižno pravilno zapišemo besedo? Poišči razlago s pomočjo spletnega slovarja smeško!
Kliknite http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html povezavo, če želite odpreti URL.