Utrjujemo množenje z eno in dvomestnim faktorjem

Kliknite http://www2.arnes.si/~vzagar/U.net/math/vzxVrRac.htm povezavo, če želite odpreti URL.