SAMOSTALNIK - ž., m. ali sr. spol?

Kliknite http://www.uciteljska.net/kvizi/match/SpolEd.htm povezavo, če želite odpreti URL.