Trener not

Vadnica not bo pomagla izpiliti poznavanje not in njihov položaj.
Kliknite http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/VadniceTrainers/note.htm povezavo, če želite odpreti URL.