Vzgon in plavanje

Snov v iUčbeniku za 8. razred

Kliknite http://iucbeniki.si/fizika8/164/index.html povezavo, če želite odpreti URL.