Enakomerno gibanje in hitrost

Kliknite http://iucbeniki.si/fizika9/169/index.html povezavo, če želite odpreti URL.