Navodila za brezplačen dostop do vseh e-gradiv

Založba Rokus Klett je ponudila možnost, da do učbenika dostopate preko računalnika.

Na povezavi so navodila, za prijavo za učbenik Messages, v navodilih kliknite povezavo www.Irokus.si, tam boste našli učbenik.