Vaje in učni listi - specialna pedagoginja H. Kokot


Vaje za utrjevanje tehnike branja, prepoznavanja glasov, razlikovanja vidno podobnih črk, urjenja fine motorike, bralni listi, branje z razumevanjem, vaje pozornosti in koncentracije ...