Interaktivne vaje

V kolikor želite utrjevati učno snov imate veliko možnosti za vaje na interaktivnih vajah na zgornji povezavi.


Kliknite https://interaktivne-vaje.si/ povezavo, če želite odpreti URL.