Dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kliknite https://www.otroci.org/9r9/frazemi.pdf povezavo, če želite odpreti URL.