Dodatne naloge za utrjevanje znanja

Click https://www.otroci.org/9r9/frazemi.pdf link to open resource.